Magyar English

Kutatás-fejlesztési tevékenység a burgonyatermelés és komplex ipari feldolgozás hatékonyságának biotechnológiai úton történő növelésére

Fő célzata a projektnek egy olyan komplex és merőben új technológia kikísérletezése és működtetésének vizsgálata, mely a burgonya teljeskörű ipari feldolgozásánakhatékonyságát növeli biotechnológiai úton. Egy ilyen technológiát használó jövőbeli hibrid üzem minden tekintetben képes önellátó lenni, valamint a környezetre egyáltalán nem fejt ki káros hatást, sőt arra pozitív hatást gyakorolva elősegíti a biogazdálkodást is. Hasonló technológiával eddig nem terveztek és nem létesítettek üzemet. A technológia legfőbb hozadéka a keményítő- és keményítő-származékok gyártása, előállítása. Roppan fontos momentum, mivel hosszú ideje Magyarországon nem folyik burgonyakeményítő előállítás, ezt a terméket az Európai Unió más tagországaiból importáljuk. Számításaink szerint egy ilyen technológiát használó hibrid üzem beindítása az új technológiával bőven elegendő mennyiségű burgonyakeményítőt tudna termelni ahhoz, hogy fedezze az országban mutatkozó keresletet és még esetlegesen exportra is kerülhessen a produktumból. A gyártás során keletkező melléktermékeket teljes egészében hasznosítaná a technológia: etilalkohol gyártás, takarmányok gyártása és biogáz előállítása történik, azaz a melléktermékekből, mint alternatív energiahordozókból előállításra kerül az üzem működéséhez szükséges saját energia. Ezt egészíti ki a zárt vízkörrendszer kialakítása, mely újrahasznosítja a technológiai vizeket. A technológia részletes kidolgozása után, annak működtetésével a következő termelési tevékenységeket lehetne megvalósítani: - burgonyatermesztés - burgonya-tárolás és előkészítés - keményítő és keményítő származékok gyártása - melléktermékek és gyártási hulladékok célirányos feldolgozása és hasznosítása - etilalkohol gyártása, takarmányok és biogáz előállítása A projekt legfontosabb összefoglaló lépései: 1. megfelelő összetételű hazai burgonyafajta kiválasztása 2. élesztőgomba törzsek kiválasztása, nemesítése az etanollá történő erjesztésre 3. biogáz-előállítás lehetőségeinek kidolgozása a burgonyakeményítő-gyártás és etanolgyártás melléktermékeiből 4. önálló energiabázis (biogázra és etanolra épülő) lehetőségének kidolgozása. Mivel az általunk említett ún. hibrid technológiával üzemet még nem terveztek és nem működtettek, K+F projektünk úttörőnek nevezhető mind a biotechnológia, mind a burgonyafeldolgozás és keményítő-előállítás technológiájának területén. Előzetes számításaink szerint egy ilyen technológiával működő üzem termelékenysége, feldolgozókapacitása minimálisan is eléri a 400 t/nap szintet. Ilyen volumenű termelés mellett az alábbi értékek várhatók: Éves fehérjeérték: 1 milliárd Ft Éves keményítőérték: 14,7 milliárd Ft Éves alkoholérték: 1,3 milliárd Ft azaz éves szinten 17 milliárd termelési értéket lehet elérni. Ezek mellett a számítások mellett úgy gondoljuk, hogy a fenntartási időszak harmadik évétől jelen tudunk lenni a világpiacon, az EU piacán amellett, hogy ki tudjuk szolgálni a teljes hazai keresletet is, mindezt környezet- és költséghatékony módon az új technológiának köszönhetően, illeszkedve ezzel az Unió és hazánk törekvéseihez. A technológiához kapcsolódó know-how, licenc, valamint a bevezetési szakértői szolgáltatás pár éven belül nagyon keresett termék lesz a hasonló gyártófolyamatok piacán. 

Galéria

 Új Széchenyi Terv